Wandel richting de toekomst vanaf vandaag...
Kinepod NL – Orthopedische zolen, voetorthese

Laboratorium

Het Kinepod-laboratorium is een laboratorium dat reëducatiehulpmiddelen vervaardigt voor het menselijk lichaam.

Dankzij grondig onderzoek, waarbij gespecialiseerde behandelingen zoals de orthopedische geneeskunde, de kinesitherapie, de osteopathie, de chiropractie, de posturologie en de podologie betrokken waren, ontwikkelde het Kinepod-laboratorium in eerste instantie de “actieve” orthopedische binnenzool met eigenschappen die inwerken op de houding en de dynamiek. Deze binnenzool is een primeur in de medische wereld! Hij respecteert de fysiologie van de voet zo goed dat de voordelen niet stoppen bij de voet, maar zich voortzetten over het hele lichaam. Vervolgens heeft het Kinepod-laboratorium de actieve mondorthese (OBA) en de actieve oculaire plaat ontwikkeld. Deze therapeutische hulpmiddelen zijn tegenwoordig onmisbaar geworden voor de maxillofaciale en oculaire reëducatie.

Het kostte ons vele jaren onderzoek om deze actieve therapeutische hulpmiddelen (binnenzool, mondorthese en oculaire plaat) te ontwikkelen en ondertussen kunnen we bewegingstherapeuten opleiden in een nieuwe specialisatie: de Kinepodie-Orthokinesie (TM). Dankzij deze opleiding kunnen therapeuten er zeker van zijn dat ze elke patiënt de best aangepaste behandeling krijgt.

Tijdens de opleiding kinepodie, leert de therapeut lichaamsproblemen en hun gevolgen voor het organisme te diagnosticeren en de patiënt een aangepaste behandeling voor te stellen, dankzij de door het Kinepod-laboratorium vervaardigde reëducatiehulpmiddelen.

 

Samengevat biedt het Kinepod-laboratorium zijn diensten aan door de therapeuten op te leiden in een nieuwe specialisatie gericht op de lichaamsdynamiek en door reëducatiehulpmiddelen te vervaardigen.

De actieve hulpmiddelen van Kinepod… in harmonie met alle medische behandelingen..

ONZE CRITERIA:

Het Kinepod-laboratorium werd opgericht met vier criteria voor ogen:

EEN PASSIE: De passie voor de biomechanica van de mens en meer bepaald van de voeten, van de kaken en van de ogen.

 

EEN VASTSTELLING: 80 % van de bevolking lijdt aan lichaamspijn door problemen aan de voeten, de kaken en de ogen.

 

EEN IDEE: om de therapeuten die gespecialiseerd zijn in de posturale en dynamische reëducatie, een reeks innoverende reëducatiehulpmiddelen te bieden om te beantwoorden aan de verwachting van de vele bewegingstherapieën (kinesitherapie, osteopathie, chiropractie, posturologie,…) en van het grote publiek.

 

EEN GEOCTROOIEERD CONCEPT: het KINEPOD-concept bestaat uit de reëducatie van de voeten, de kaken en de ogen, om ervoor te zorgen dat ze opnieuw perfect functioneren, dankzij actieve therapeutische hulpmiddelen die ontwikkeld werden om de mobiliteit, de proprioceptie en de spieractiviteit van de organen in kwestie te bevorderen. Dankzij dit innoverende concept stelt het Kinepod-laboratorium aan de medische wereld een totaal andere benadering van het lichaam voor. Het Kinepod-laboratorium wil ervoor zorgen dat u zich beter voelt. Het Kinepod-laboratorium brengt therapeutische hulpmiddelen op de medische markt die beantwoorden aan 8 criteria:

–  ze zijn doeltreffend – ze zijn comfortabel

–  ze zijn zeer goed afgewerkt – ze zijn praktisch, in het bijzonder door hun finesse

– ze zijn erg duurzaam en hebben een optimale stevigheid dankzij het materiaal dat ervoor wordt gebruikt (in normale gebruiksomstandigheden).

– ze zijn aangepast aan elke patiënt, afhankelijk van zijn gewicht, zijn vervormingen en zijn activiteiten

– ze vormen een essentiële aanvulling bij de reëducatie van het locomotorische systeem – ze houden geen enkel risico in, op korte noch op lange termijn.

INNOVATIES

Het Kinepod-laboratorium stelt 4 innovatiepolen te uwer beschikking.

EEN ORIGINEEL CONCEPT

Het Kinepod-laboratorium is het eerste laboratorium van “actieve” therapeutische hulpmiddelen ten dienste van de gezondheidstherapeuten. De wetenschappelijke, commerciële, administratieve teams, werken samen met de gezondheidstherapeuten naar een gemeenschappelijke doelstelling toe: de consument tevredenstellen op het vlak van gezondheid en lichamelijk welzijn.

 

EEN GECONTROLEERDE FABRICAGE

Doeltreffendheid, naspeurbaarheid, veiligheid zijn de sleutels van het succes van de kwaliteit die wordt geleverd door het Kinepod-laboratorium. Ons laboratorium legt zichzelf een reeks controles op die gaan van de bevoorrading met grondstoffen tot het eindproduct. Door het gebruik van geavanceerde technologie, innoveert het Kinepod-laboratorium ook, door dit unieke en fysiologische procedé waarbij de voet, de kaak en het oog begeleid worden in een fysiologische mobiliteit. Het Kinepod-laboratorium test voor u elk product op welbepaalde criteria en dit om een perfecte kwaliteit van het afgewerkte product toe te laten over de volledige levensduur ervan. Wij garanderen u zo een naspeurbaarheid van de productie tot de consument.

 

Sinds 2002 heeft het Kinepod-laboratorium vijf kinepodiecentra opgericht in Frankrijk, België en Luxemburg om de producten te testen op het grote publiek. Door dit contact met de realiteit (pathologie, prestatie, comfort) kunnen de producten voortdurend geïnnoveerd worden.

 

EEN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

Tot op vandaag zijn wij het enige laboratorium dat over een geavanceerde technologie beschikt die toelaat actieve therapeutische hulpmiddelen voor te stellen die een natuurlijke oplossing garanderen voor de voeten, kaken en ogen van elke patiënt. Onze technologie heeft zich ook al bewezen in de topsport. Ze werd goedgekeurd door topatleten en hun medische omkadering.

 

EEN PERMANENTE OPLEIDING VOOR DE GEZONDHEIDSTHERAPEUTEN, “DE KINEPODIE”

Het Kinepod-laboratorium biedt de therapeuten een volledige opleiding in de biomechanica van de voeten, de posturale werking van de ogen en de kaken, en over de verschillende therapeutische hulpmiddelen. Dankzij een kwaliteitspartnerschap met het bedrijf MCS Innovation, kan het Kinepod-laboratorium welbepaalde diagnose-instrumenten voorstellen.

 

« KINEPOD… meer dan een laboratorium, uw partner. »