Wandel richting de toekomst vanaf vandaag...
Kinepod NL – Orthopedische zolen, voetorthese

Christophe OTTE, aan de oorsprong van het Kinepod-concept

Christophe OTTE, aan de oorsprong van het Kinepod-concept

 

Van jongs af was ik al gepassioneerd door de kunst van het manipuleren en aanbrengen van contenties. Met mijn grootmoeder langs moeders zijde als mijn grote voorbeeld, die, zoals ze geleerd had van haar voorouders, een uiteenlopende reeks manipulaties (alternatief) uitvoerde en contenties aanbracht met de middelen die ze had. Ik heb dus in mijn kindertijd reeds verbluffende resultaten gezien van deze ongewone praktijken. Ik ben dan ook aan mijn kinesitherapiestudies begonnen als een roeping en uit een behoefte aan inzicht ter zake. Na het behalen van dit diploma, ging ik podologie studeren, om de gewrichtsmechanica en dan in het bijzonder deze van de voet, beter te begrijpen. Ik volgde ook een opleiding osteopathie, orthopedie, posturale manuele therapie (orthopractie, Moneyron-methode) en posturologie.

 

Ondanks deze verschillende opleidingen bleef ik met bepaalde vragen zitten en kwamen er gaandeweg zelfs nog bij..

De praktijk heeft me erg geholpen om het menselijk lichaam beter te begrijpen. Eerst en vooral paste ik toe wat ik geleerd had en ontdekte daarbij de grenzen van elk van de aangeleerde therapieën.

Mijn eerste vaststellingen in mijn praktijk was dat de patiënten voor wie ik passieve orthopedische binnenzolen had gemaakt, er volledig afhankelijk van werden en op termijn last kregen aan de bovendelen van de voet. Deze vaststelling maakte mij bewust van het feit dat net als andere medische orthesen, orthopedische binnenzolen de spierrust in de hand werken, aangezien ze de mobiliteit van de voet beperken. Aangezien de spieren na verloop van tijd te sterk verzwakt raken door de orthopedische steun, werd het moeilijk en zelfs onmogelijk voor mijn patiënten om hun binnenzolen uit te laten en kregen ze later pijn die door de binnenzolen werd veroorzaakt! Het dragen van passieve orthopedische binnenzolen had dus eigenlijk een zekere doeltreffendheid op korte termijn maar had te vaak het nadeel dat compensaties werden gecreëerd voor het verlies aan mobiliteit van de voeten door het dragen van steunbinnenzolen.

Deze vaststellingen hebben mij doen besluiten een middel te zoeken voor de reëducatie van de spieren en de proprioceptie aan de hand van kinesitherapiesessies. Na veel onderzoek, talloze ontmoetingen (ingenieurs, specialisten, …) en vele proeven, ben ik erin geslaagd, met de hulp van mijn vader, Dokter Philippe Otte (die gepassioneerd raakte door dit avontuur), en zo hebben we de eerste actieve orthopedische binnenbinnenzool ontwikkeld die in de praktijk gebruikt kan worden als orthopedisch hulpmiddel. Deze voetbinnenzoolorthese die ik “kinepodisch” heb genoemd, maakt op dit ogenblik het voorwerp uit van 2 gedeponeerde octrooien en verkreeg een prijs voor de innovatie.

Voor te ernstige voetgebreken, bleek de reëducatie in mijn kabinet soms echter ontoereikend; dat is de reden waarom ik besloten heb het dragen van actieve binnenzolen in het dagelijkse leven te combineren met oefeningen op actieve binnenzolen in mijn praktijk en/of thuis. De resultaten waren verbluffend. Voor de eerste keer heb ik kunnen vaststellen dat de vervorming bij kinderen verdween, terwijl ik dat nooit eerder had gezien met de klassieke reëducatie (kinesitherapeutisch en podologisch).

Het idee van de dynamische reëducatie was geboren. Het is dan ook dat ik besefte dat er geen enkele manipulatietherapie bestond voor een lichaam in beweging. Daarop heb ik dus de orthokinesiemanipulatie ontwikkeld, een manipulatie van het lichaam in beweging en dus onder spanning. Deze methode levert snel betere resultaten op dan de statische therapieën op pathologieën die te maken hebben met lichaamshouding en dynamiek.

Door mijn praktijkervaring leerde ik dat vele onevenwichtigheden afkomstig waren van de temporomandibulaire gewrichten. Van dan af heb ik mij geschoold in de maxillofaciale en orthodontische reëducatie. Ik heb ook nog het geluk gehad dat ik kon rekenen op mijn broer, dr. Olivier Otte, die tandarts en dokter is en die zich ook bewust is van de gevolgen van onevenwichtigheden in de mond in de afdalende keten. Samen hebben we het gamma actieve mondorthesen gelanceerd. De doelstelling ervan is, door het actieve principe, de reeducatie van de mond in beweging. Deze orthese laat een perfecte maxillofaciale reëducatie, een temporomandibulaire uitbalancering en een orthodontische reëducatie toe.

Om mijn actieve reëducatiehulpmiddelen aan te vullen, heb ik er de oculomotorische reëducatie aan toegevoegd door de actieve oculaire plaat te ontwikkelen. Dit idee is ontstaan nadat ik enkele orthopediesessies had gevolgd voor een klein oculomotorisch probleem aan het rechteroog.

Tot slot had ik het geluk Matthieu Selsekte ontmoeten, ingenieur in de informatica, die erg geïnteresseerd is in de biomechanica van de mens. Sinds de oprichting van zijn bedrijf, MCS Innovation, ben ik zijn biomechanisch adviseur voor de ontwikkeling van de Podia XP-software. Deze hulpmiddelen bij de diagnose zijn zeer nuttig voor mij in mijn beroepspraktijk. Op dit ogenblik zet ons laboratorium het partnerschap met MCS Innovation voort.

Het KINEPOD-laboratorium werd dus in eerste instantie opgericht om de gezondheidsprofessionals gebruik te laten maken van mijn ervaring en van mijn therapeutische hulpmiddelen en dit om mijn reëducatiemethode te promoten.